Call us
Menu Champagne : 
De zaak is geopend op Kerstavond, Kerstdag en Nieuwjaarsdag .
Er is geen speciale menu voorzien. Men kan à la carte eten.