Call usOudejaarsmenu 

( Dranken inbegrepen met uitzondering van Champagne en Sterke dranken )
Telefonische resevatie verplicht en enkel geldig na storting van het 
volledige bedrag op rekening be94 7385 0511 7014 met 
vermelding van de naam en het aantal personen 


*************************************************